Anmeldelse af "Set fra Samsø" 
i tidsskriftet Historie & Samfundsfag nr. 1/00

 
ved Niels Barkholt, studieleder Jelling Statsseminarium

 

Bogen ”Set fra Samsø” af købmand Lars Rasmussen er en erindringsbog skrevet af en meget levende fortæller, som i kraft af sin personlige skildring af oplevelser og tanker, familieliv, dagligliv og handelsliv afspejler hovedlinierne i det 19. Århundredes historie. 

Der er en omfattende noteapparat med fyldige kildehenvisninger, der er stedregister, og der er illustrationer med relevante tegninger, kort og billeder. 

Læseren indføres i opvækstvilkårene fra 18l7 i Slagelse og de gudelige forsamlinger i 1830’erne. Efter 3 år som handelsbetjent i Korsør 1837 – 40 kommer Lars Rasmussen til Samsø, hvor han lever som købmand frem til sin død i 1899. De folkelige bevægelser bliver i høj grad en del af Lars Rasmussens liv.  

Modsætninger mellem grundtvigianismen og missionen, modsætningerne mellem bondevennerne og nationalliberale og højre, senere venstre og højre, samt venstre og radikale, grundlovskampen omkring 1849 og q866 og senere forfatningskampen bliver en integreret del af Lars Rasmussens liv. Krigene 1848 og 1864 opleves fra Samsø, og den nationale udvikling gennemleves. 

Erhvervsvilkårene med købmandshandel og teglværksproduktion afspejles med pengekrisen 1857 og de ændringer som kornhandelen tager omkring 1870 med efterfølgende omlægning til animalsk produktion, etablering af andelsbevægelsen med mejerier, slagterier, brugsforeninger og den sammenhæng, der er til højskolebevægelsen. 

Skildringen af købmandslivet giver også en interessant skildring af transportvilkårene for et øsamfund, hvor sejlads med varer og personer er det helt afgørende samfærdselsmiddel. Forskellige indenlandske handelsrejser, samt rejser til Norge og Tyskland skildres livagtigt. Hovedstaden København og andre byer skildres set i et Samsø perspektiv, og det giver en interessant anderledes vinkel end i megen anden historieskrivning.

Bogen rummer et efterskrift af en af redaktørerne, den unge historiker Søren Bitsch Christensen. Efterskriftet indeholder en redegørelse for hvordan Lars Rasmussen  afspejler en hel epokes historie og et afsnit om familien Rasmussens og købmandsgårdens videre skæbne frem til i dag. Firmaet L. Rasmussen blev genetableret i 1992 med det formål at forvalte Købmandsgården, at formidle stedets historie og at drive andet erhverv på stedet. 

Bogen ”Set fra Samsø” er et vellykket bidrag i formidling af såvel stedets som det 19. Århundredes historie fra ca. 1840. Bogen betegnes som eksemplarisk – det særlige liv (Lars Rasmussens) afspejler den almene udvikling i Danmark (danmarkshistorien).