Anmeldelse af "Set fra Samsø"
i tidsskriftet Historie nr. 2/2000

Ved Claus Bjørn, lektor i landbohistorie ved Københavns Universitet

Lars Rasmussen var født i et småkårshjem i Slagelse i 1817. Han fik, hvad vi i dag ville kalde en merkantil uddannelse og etablerede sig i 1844 som købmand i Ballen på Samsøs sydøstkyst.

Forretningen har i begyndelsen god fremgang. Men krisen i 1857 slåt benene væk under ham. Han må begynde forfra under mere beskedne forhold, men i 1866 og igen i 1886 må han lukke påny. Lars Rasmussen var en driftig, og måske for aktivt udadvendt, forretningsmand, og han synes altid at have haft meget svært ved at inddrive sine store udenstående fordringer. Han driver den i ordets egentligste forstand "blandede landhandel" og går ikke ind i den specialisering, der i de senere årtier af 1800-tallet sætter ind med udskillelse af detail- og en groshandel og koncentration om bestemte produkter: brændsel, grovvarer, eksport af landbrugsvarer osv.

Lars Rasmussens liv og udvikling afspejler om noget "de folkelige bevægelser". Som ung kommer han i nær forbindelse med det vakte miljø i Sydvestsjælland, så glider han over den tidlige Indre Mission til Grundvigianismen, der sammen med en grundfæstet folkelig politisk holdning bliver bærende for hans omfattende udadvendte virke.

De nu udgivne erindringer former sig som en stærkt personlig afrapportering af det kulturelle, politiske og religiøse liv, som det blev oplevet fra en aktiv og engageret personlighed i anden række. Det gør bogen til et værdifuldt dokument - parallelt med den lidt senere Niels Pedersen: En sjællandsk bondes erindringer (1950).

Lars Rasmussen er med, hvor der sker noget - i kirkeliv og politik og naturligvis i det lokale foreningsliv og i øens store konflikter om havnebyggeri. Lars Rasmussen er på hyppige rejser - til kirke- og højskolemøder, til slagmarken ved Isted i 1850 og verdensudstilling i London i 1862. Han beretter og beskriver, godt og medlevende og fremstiller sig selv med en vis larmende beskedenhed. Efter gennemløsningen kan man ikke helt frigøre sig fra den opfattelse, at måske skulle han have været lidt mere ved forretningerne!

Udgaven af Lars Rasmussens erindringer er resultatet af en fælles indsats af efterkommerne, der i dag har Købmandsgården i Ballen, og historikeren Søren Bitsch Christensen. Det er blevet en gennemillustreret og -annoteret udgivelse, så man kan for en gangs skyld konstatere, at mange kokke ikke har fordærvet maden. Et vedkommende og vigtigt dokument til belysning af 1800-tallets - ja, næsten alle sider af samfundsudviklingen set ud fra jævne, men ikke personligt fattige kår.

Søren Bitsch Christensen m.fl. (red.): Lars Rasmussen: Set fra Samsø. Enkøbmands erindringer om øen, handel, politik og åndsliv i 1800-tallet.
(Købmandsgården, 1999). 484 sider, 395 kr.