Anmeldelse af "Set fra Samsø"
i Samsø Posten lørdag den 19. december 1998

 

Titlen er "Set fra Samsø" og det er da også en væsentlig del af indholdet i det digre værk, der fra i dag, lørdag, udgives på Købmandsgården i Ballen, der er Lars Rasmussens (1817-99) liv set og sket på Samsø.

Og stedet er ingen tilfældighed. Købmandsgården var nemlig rammen om en stor del af købmand Lars Rasmussens liv og virke, efter at han som ung flyttede til øen fra Slagelse.

Bogen bygger på optegnelser, som Lars Rasmussen selv gjorde i to perioder, mens han boede i Ballen. Materialet er senere fundet frem og blevet gjort tilgængeligt af et redaktionspanel bestående af faghistorikeren Søren Bitch Christensen, lokalhistorikeren Inge Pedersen samt Lis Neergaard og Morten Rasmussen Fangel, der repræsenterer slægten.


Lars Rasmussen var en driftig herre, der ikke bare interesserede sig for købmandsskabet og forretningens drift. Også store dele af datidens nyskabelser og nye tanker passerede gennem Købmandsgården. Det var herfra, der var kontakt til omverdenen.

Udgivelsen af Lars Rasmussen erindringer giver rig lejlighed til at lære 1800-tallets Samsø at kende. Og fortidens øsamfund var ikke fattigere på dramatik og tragedier, glæder og sorger, end nutiden er. Bogen kan siges at give en perspektivering af det Samsø, der nu er kendt i ind- og udland ikke mindst gennem "Strisser på Samsø" i TV-2.

I dag er Lars Rasmussens navn glemt af de fleste, mens næsten alle kender den smukke og velbevarede Købmandsgård ved Ballen havn. Mens købmanden levede, var han også selv en kendt person på Samsø for en livslang indsats for øens økonomiske, åndelige og sociale modernisering. Også rundt i mange lokalsamfund i resten af landet og endog på Christiansborg kendte man den politisk aktive købmand, der efter at være flyttet til Samsø i 1840 for alvor trådte frem. Med rygstød i en betydelig økonomisk fremgang begyndte han sit virke for at vinde samsingernes gehør for forbedringer af fattigvæsenet, for et nyt og selvstændigt trosliv og for øens økonomiske modernisering.

Til sidst stod han i kampens midte. Kampe som han ikke altid vandt. Bogen fortæller også om nederlag og skuffelser.

Men det er ikke politik det hele. Familielivets glæder og sorger er med i værket. Tilværelsens grundvilkår var helt anderledes end i dag. Døden – ikke mindst i barselsengen og på havet – var en kendsgerning, man måtte leve med.

Noget sikkerhedsnet var der ikke spændt ud under datidens mennesker. Det måtte Rasmussen sande mere end de fleste, for økonomisk fremgang blev afløst af to konkurser, som han dog begge gange fik rejst sig fra igen.

Udgivelsen markeres med åbent hus på Købmandsgården lørdag og søndag eftermiddag.


484 sider indbundet, 395 kr.
ISBN 87-90763-00-9
Købmandsgårdens Forlag

9222-63