Samsøposten den 13. november 1998:


Genindviede den gamle jumbe

 


Jens Gylling tog sig af tømmerne, mens Dora Andersen (damen midt i billedet med lyst hår) sammen med Inge Olesen og Christiane Rasmussen genindviede jumben på en tur i Ballen

Da Dora Andersen i Ballen var barn, fik hun tit en køretur i en jumbe, som tilhørte Købmandsgårdens ejer, Petra Rasmussen, der stod for stedets drift i 25 år.
Det skete når Petra Rasmussen blev kørt til kirke i jumben og Dora Andersens far lagde stald til.
Onsdag eftermiddag kunne Dora Andersen genopfriske køreturene fra barndommen. Jumben blev nemlig under renovering af pakhuset fundet i temmelig misserabel stand efter mange år under et meget utæt tag, sat i stand hos en jumbe-specialist på Sjælland og genindviet på fornemste vis. Jens Gylling lagde hest og kuskejob til, og som passager var Dora Andersen sammen med sine to efterfølgere som praktisk leder af Købmandsgården, Inge Olesen og Christiane Rasmussen.
  Senest jumben var i regelmæssig brug var under krigen, da købmand Bent Rasmussen benyttede den til familiens søndagsture.
Morten Fangel, der i dag driver Købmandsgården og blandt andet dette efterår holder otte kurser på stedet, kunne tilfreds overvære genindvielsen af jumben, der er restaureret i sin oprindelige skikkelse.
Kursisterne i disse dage er i øvrigt fra Danmarks Miljøundersøgelser. Og denne virksomhed må være temmelig glad for Samsø og for kurserne. Det er femte gang, dens medarbejdere er kursister i bygningen