Samsøposten den 3. juni 2000:


Gæsteværelse i tidligere ammunitionsrum

Nyt interessant minde om Samsøs brogede fortid

 


Morten Fangel viser her det næsten 200 år gamle egetømmer, der dannede side i ammunitionsrummet.

BALLEN: Det eneste eksisterende bygningsværk fra Englandskrigen i 1811, et ammunitionsrum, er dukket op under restaureringsarbejde af et gæsteværelse på Den gamle Købmandsgård i Ballen.
Det eneste, der mangler i med nøjagtighed at kunne tidsfæste de gamle egestolper, og dermed med sikkerhed at kunne fastslå den tidligere anvendelse af rummer, er Nationalmuseetes årringedatering af trækonstruktionen, der danner den bærende konstruktions af det 10 fod lange og brede rum.
- Det har ikke været muligt at anvende denne metode, fordi der har været kraftige angreb af borebiller i træet. fortæller stedets ejer, Morten Fangel.
Han er dog ikke i tvivl om, at det er den ene sidevæg i det rigtige "krudtkammer" der nu er afdækket. Målene og placeringen passer fint med de iagttagelser, der er gjort ved hjælp fra Landsarkivets optegnelser fra hele skanseanlægget "Brundby Balle eller Færgehavn", fortæller han.
Af gamle optegnelser på stedet fremgår, at købmandsgården bogstaveligt talt er placeret over det gamle skanseanlæg, eller Redoute, som det hed i datidens sprog.
Om bestykningen hedder det, at den bestod af 4 stk. 24-pundige kanoner på høj affutage.
Videre, at "Ammunitionen gemmes i et Bindingsværks teglhængt Huus i Redouten, to' (fod) lang og bredt, 6' højt, og at "Ovn til gloende Kugler forefindes ikke".
Morten Fangel beretter om livlig kursusaktivitet på det historiske sted, og af det gamle ammunitionsrum nu benyttes som værelse for kursister.