Samsøposten den 30. oktober 1997:


Lærer ledelse på Købmandsgården

 


Forskellen er ikke udelukkende Købmandsgården, men den danner en bedre ramme om den sociale del af kurserne og samler kursisterne i Danmarks midte

 

Kursisterne tager aftnerne med i de gamle bygninger

-Rammerne er hyggeligere og de binder folk sammen. I Købmandsgården får vi en gammeldags form for samværsfølelse.
Merete Agergaard er ansat i Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), der er en afdeling under Miljø- og Energiministeriet. Hun har i denne uge været tre dage på Købmandsgården i Ballen som den ene af to "medbragte" kursusledere. Og det er tredie gang i år, hun er der i forbindelse med et kursus i projektledelse for DMU.
- Vi bruger stedet fordi det er så centralt. 
Vi har medarbejdere på Sjælland og i Jylland, der samles her, fortæller hun.
Og så er der den fordel ved at sende medarbejderne på kursus på Samsø, at de ikke bare kan trækkes hjem til opgaver midt i kurset.
- hvis der ikke sker meget alvorlige ting.
At manden bag kurserne, Morten Fangel, så giver opholdet en ekstra dimension - lader kursisterne deltage i flaghejsningen, tænde lys i vinduerne om morgenen, indlede dagen med en sang o.s.v., er bare noget der engagerer kursisterne endnu mere, siger Merete Agergaard.

 


Indendørs ligner kursuslokalerne alle andre, lige bortset fra at hele komplekset er taget i brug, både butikslokalet, et lokale i magasinbygningen og et loftslokale over bagbygningen

Kursisterne bor på Ballen Badehotel og nogle på Købmandsgården. Det betyder at vi er med til at skabe aktiviteter i for- og efterårssæsonen sådan som man ønsker det på Samsø, fortæller Morten Fangel.
Købmandsgården er et godt trækplaster i sig selv. Den giver noget at komme efter i forhold til mere sterile rammer, som kursisterne oplever i de fleste tilfælde.
Stuerne i Købmandsgården syder da også af liv om aftenen, når de 20 kursister og ledere hygger sig i stuerne længe efter de under et traditionelt kursusophold ville have buret sig inde på hvert sit hotelværelse. 
Købmandsgården er en god ramme omkring samværet. Kursisterne kommer tættere på hinanden.
I oktober har der været holdt tre kurser på Købmandsgården.