1800-tallets historie
 - set fra Samsø

Købmanden Lars Rasmussens erindringer er først og fremmest en spændende og helt personlig fortælling om skabelsen af det moderne Danmark i 1800-tallet.

Lars Rasmussen blev født i Slagelse i 1817og grundlagde i 1844 Købmandsgården i Ballen på Samsø. Hans tilværelse stod først i fremskridtets tegn, som siden blev afløst af kriser.

I erindringerne fortæller han åbenhjertigt og ærligt om sin omskiftelige tilværelse, hvor familieglæder og kærlighed vekslede med tragedier og dødsfald.

Der berettes om Samsøs kamp for at få del i fremskridtet. Og om kampen mod godsejerne og om landbrugets modernisering.

Købmændene var porten mellem øen og resten af verden. Gennem deres hænder vandrede næsten alt, hvad der gik til og fra øen. Erindringerne er derfor et vigtigt bidrag til handelens historie. Undervejs krydres med fortællinger fra Rasmussens rejser til Norge, Sverige, Tyskland og England.

I 1800-tallet skabtes folkestyret. Højt og lavt søgte folk at få frihed og indflydelse på deres eget liv. Rasmussen var en af dem, der blandede sig i alt politisk - fra anlæggelsen af nye havne og fattighuse til de store landspolitiske slagsmål.

Folkelige bevægelser gav livet nyt indhold og skabte samhørighed. Et helt nyt åndsliv opstod og en kristen vækkelse gik over landet. Men enhver bevægelse skal have ledere. På Samsø var en af dem Lars Rasmussen - frem til hans død i 1899.

Købmand Rasmussens erindringer udmærker sig ved deres farverige sprog og forfatterens menneskekærlige sind. Hans historie kan ikke andet end berøre den moderne læser.


Bredt samarbejde om udgivelsen


Bogværket er på 484 sider og er rigt illustreret med mere end 100 billeder og med udvalgte dokumenter fra arkivet på Købmandsgården.

Indledende afsnit og et efterskrift sætter erindringerne ind i en nutidig sammenhæng. Udførlige noter giver den moderne læser forklaringer på gamle udtryk og mulighed for at fordybe sig i 1800-tallets historie. Omfattende person- og stedregistre gør bogen velegnet også som opslagsværk.

Bogen er redigeret af en gruppe bestående af Søren Bitsch Christensen fra Århus Universitet og Statens Erhvervsarkiv, Inge Pedersen og Lis Neergaard, begge med indsigt i Købmandsgårdens arkivmateriale og Morten Rasmussen Fangel, som er indehaver af Købmandsgården i fjerde slægtled.

Den professionelle bearbejdning og trykning af bogen er støttet af Samsø kommune, Kjems Fonden, Alfred Goods Fond og Esther Fangel f. Rasmussen. Endvidere har mange støttet udgivelsen gennem forhåndsbestilling af bogen.

Prisen for det indbunde bogværk er kr. 395,00 plus evt. forsendelse.

Du kan bestille bogen ved at sende en e-mail eller henvende dig med angivelse af navn og adresse hos:

Købmandsgården
Strandvejen 76, Ballen
8305 Samsø
Tlf.:  86590001
Fax:  86591101

info@kobmandsgarden.dk


Fra bogens forord

"For mange Aar siden sagde en god ven til mig, efter at jeg en Aftenstund havde siddet og fortalt ham en Del af mit Livs Oplevelser: "De burde optegne Deres Erindringer for os yngre", hvortil jeg svarede, at dertil følte jeg ingen Anledning, da jeg ikke havde oplevet mere end de fleste.

Desuden var min Tid altfor optaget til, at jeg kunne give mig af med privat skriveri. Da jeg i Maj 1886 måtte friste den tunge Lod at lukke mine Døre til Forretningen, og jeg paa denne Maade pludselig blev ført fra et anstrengende, arbejdssomt Liv over i en ulykkelig Tilstand, hvori jeg savnede ethvert Arbejde, da opstod den Tanke hos mig, at benytte nogle af disse ledige Timer til at optegne Minderne fra mit Liv. hvorved jeg antog, at jeg i nogle Dage kunne finde Beskæftigelse.

Men da jeg fik begyndt, dukkede det ene Minde efter det andet op. Mange af disse var vel saa liden Værdi, at det syntes mig at være for lidt at spilde Tiden paa.

Men nu staar de der, og jeg faar lade dem blive staaende. Nok er det, at disse optegnelser derved har faaet et langt videre Omfang, end jeg oprindelig havde tænkt mig.

Under Nedskrivningen..har jeg bestræbt mig bedst muligt på ikke at strande på Selvoptagelsens farlige Skær. Hvorvidt det er lykkedes mig, kan jeg vel ikke selv bedømme...."


Lars Rasmussen
1817 - 1899