I                      Introduktion til Købmandsgårdens venner

Foreningens formål


1. Fremmer Købmandsgårdens anvendelse som samlingspunkt for interesserede.

2. Yder støtte til bevarelse af stedets gamle udstyr og dokumenter.
3. Assisterer ved formidling af den historie, der knytter sig til stedet.  


Aktiviteter

Som medlem af foreningen får du:

  •  Invitation til årlige Forårsdage med uformel samvær på Købmandsgården i Ballen.
    Som led i Forårsdagene inviteres til Forårsmøde med indlæg om fortid og nutid på stedet og på Samsø.

  • Nyt fra Købmandsgården 1 á 2 gange årligt.

  • Adgang til de historiske arkiver på stedet.

  • Fortrinsstilling til leje af feriebolig på Købmandsgården.

Medlemskab

Alle er velkomne som medlemmer af foreningen:
  • Almindeligt medlemskab er åbent for alle med ønske om at fremme foreningens formål.

  • Særligt medlemskab er forbeholdt Samsinge, studerende og unge under 30 år.

Kontingent for almindelige medlemmer er kr. 350 og for særlige medlemmer kr. 175.

 

Indmeldelse

Hvis du ønsker at deltage i foreningen ”Købmandsgårdens Venner”,
så skriv til info@kobmandsgardens.dk

Oplys venligst
      Navn
      Adresse
      Postnummer og by
      Almindeligt medlem eller Særligt medlem