Købmandsgården

+45 2380 9559
(Overnatning)
Historien

Købmandsgården

Bo i historiske rammer

Købmandsgården har gennem mange generationer være drevet af Købmænd af familien Rasmussen. Lars Rasmussen grundlagde et købmandsfirma i 1840, som han flyttede til Ballen i 1844. Her overtog han den vestlige halvdel af Købmandsgården nuværende hovedbygning og drev sin forretning. 

Ejet af familien Rasmussen gennem generationer 

I begyndelsen handlede Lars Rasmussen primært med og fra bønder (korn, kvæg og kartofler). Efterfølgende udvidede han forretningen og begyndte at sælge brugsgenstande og senere udleje Købmandsgården til overnatning. Efter Lars Rasmussen har både Laurentius (1894-), Petra Rasmussen (1913-), Bent Rasmussen (1937-) og senest Morten Rasmussen (1992-) ledet Købmandsgården. Familien Rasmussen har med andre ord gennem mange år sat retningen for en succesfuld virksomhed på Samsø. 

Bygningerne og deres historie

Hovedhuset blev kort tid efter Lars Rasmussens overtagelse forlænget til sin nuværende form og rummede butik, storstue, dagligstue, sovekamre, børnekamre og kamre til ansatte. Samtidig blev det tidligere ammunitionshus udbygget til den nuværende vestlænge i bindingsværk med køkken, bryggers og stald. Da Bent Rasmussen overtog i 1936 indledte han med at bygge den gule Trælastladen, som i dag bruges til events

Startsskuddet til turismen på Samsø

Med landbrugskrisen i 1875 måtte Lars Rasmussen søge nye veje, da han ikke længere kunne sælge korn. Fra 1879 og nogle år frem forsøgte han derfor med at lokke badegæster til øen – især borgerskabet og kunstnere besøgte Købmandsgårdengården. Heriblandt kunstmaleren og digteren Holger Drachmann og Viggo Stuckenberg.

Den samske gæstfrihed

Købmand Rasmussen forstod allerede dengang, at god og personlig service var vejen til glade gæster, og var med til at føde turismen på Samsø. Mod slutningen af 1800-tallet tog turismen fart, og steder som Købmandsgården blev hver sommer besøgt af badepensionærer, der ofte boede der i flere uger af gangen. Samsø fik en særlig status hos både kunstnere og det bedre borgerskab, og reportere blev også logeret, så de kunne reportere sladder fra øen. 

Købmandsgården i dag

I dag mange år efter er den samske gæstfrihed fortsat udbredt og elsket. Netop den ånd og den gode service er noget vi lægger stor vægt på at møde alle vores kunder med.

Vi glæder os til at byde jer velkommen på Købmandsgården!